Let's team up

SUSHIL CHOUDHARY

CMO & Founder

+91 9829018288

sushil@nnstones.com

KANTILAL LALPURIA

Director

+91 9820130492

sales.mumbai@nnstones.com

VIVEK GOYANKA

General Manager

+91 9351970413

vivekgoyanka@nnstones.com

SARIKA JHA

Sales Manager

+91 7230023031

sales.sarika@nnstones.com

SANJAY CHOUDHARY

Joint Managing Director

+91 9799434123

sanjay@nnstones.com

AJAY GOYAL

Director

+91 9990914107

sales.chandigarh@nnstones.com

JEETENDRA SINGH

Field Executive

+91 7230023026

sales.mumbai@nnstones.com

YASH CHOUDHARY

Director

+91 9602387261

yash@nnstones.com

SANDEEP MAZUMDER

Field Executive

+91 7230023028

sales.kolkata@nnstones.com

ALFREDO PROCACCIO

Director

+421 902086356

alfredoprocaccionew@gmail.com

SANJAY GUPTA

Executive Director

+91 9351970414

ed.sanjaygupta@nnstones.com

KULDEEP SHEKHAWAT

Sales Manager

+91 9351970425

sales.kuldeep@nnstones.com